СК „КайСейКан“, гр. Варна

Наименованието на нашият клуб – думата „КайСейКан“ – В буквален превод „Море“ – „Звезди“ – „Клуб“ –…